Veel gestelde vragen

#durftevragen :)!

Wat is een WordPress plugin?

WordPress Plugins zijn toevoegingen en/ of uitbreidingen aan jouw WordPress-website. Met een plugin voeg je een nieuwe functie of functionaliteit toe aan jouw website toe.