Veel gestelde vragen

#durftevragen :)!

Wat is FTP?

FTP staat voor File Transfer Protocol. Dit is een methode om mappen en bestanden over te zetten tussen je computer en een (web)server.