Nieuws

Nieuwtjes, informatie, tech-weetjes en meer !

Verwerkersovereenkomst (AVG/ GDPR)

AVG GDPR

De AVG/GDPR wetgeving stelt dat iedereen die een site met persoonsgegevens laat hosten hier afspraken over moet maken met zijn hostingprovider in een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’. In een overeenkomst staan de rechten en plichten beschreven rondom het verwerken van persoonsgegevens.

Wij helpen je graag om aan de eisen van de AVG/GDPR wetgeving te voldoen. Daarom hebben we een verwerkersovereenkomst beschikbaar gesteld voor alle klanten met een website die persoonsgegevens verwerken. Daarin is Hostmatters de Verwerker en ben jij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Deze overeenkomst is niet standaard van kracht, je moet hier expliciet mee akkoord gaan. Deze overeenkomst kan je hier downloaden, en moet getekend retour gezonden worden aan info@hostmatters.nl.

Mocht je nog vragen over de de nieuwe wetgeving die 25 mei 2018 van kracht zal gaan, dan kan je hierover altijd contact met ons opnemen.